Well-being
Gruppeforløb

Hos Well-being er der også mulighed for at arbejde i grupper. 

I et psykomotorisk gruppeforløb vil gruppen være samlet omkring et tema eller emne, som terapien tager afsæt i.  Formålet med gruppen er at hjælpe den enkelte til at fungere bedre i sit sociale og personlige liv, gennem samtale, afspænding, kropsbevidsthedsøvelser og strategier til mestre hverdagens udfordringer.  

I en gruppe har du mulighed for at dele oplevelser og erfaringer med andre, som er i en lignende situation som dig. Det kan være befriende at høre, at man ikke er alene. Der ligger et stort udviklingspotentiale i at kunne spejle sig i hinanden og gennem relationen til andre blive opmærksom på sig selv og sine egne reaktionsmønstre. 

Jeg vil som psykomotorisk terapeut skabe et tillidsfuldt rum, hvor der er plads til alle, og hvor du får mulighed for at lære dig selv, dine egenskaber, evner og muligheder bedre at kende. Jeg er af den opfattelse, at kropsbevidsthed giver dig flere handlemuligheder, så du har lettere ved at handle frit og efter egne behov. 

Lad mig høre fra dig, hvis du tænker at et gruppeforløb kunne være noget for dig.