Well-being
Privatlivspolitik

Som klient hos Well-being v. Pil Sally Bach indsamles der personfølsom data om dig i forbindelse med terapien. Oplysningerne du giver bliver anvendt til at sikre bedst mulig terapi og behandling for dig, anvendes til at kunne administrere bookinger og bruges til at sende faktura mm. Din persondata og de oplysninger du videregiver bliver gemt fortroligt. Eksempler på denne data er navn, alder, køn, kontaktoplysninger, helbredelsesmæssige oplysninger, livsudfordringer og lignende. 

Dine persondata gemmes i op til 5 år, hvorefter de slettes. Dette er blandt andet på grund af juridiske forpligtelser, eksempelvis i form af regnskabsloven, der gør at udvalgte persondata skal lagres i et bestemt tidsinterval efter forløbet. Det gør det også nemmere for dig at genoptage et forløb, hvis du skulle få lyst til det efter noget tid. 

Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod databehandlingen, som du til en hver tid kan gøre, skal du kontakte mig skriftligt. Herefter vil al persondata, som ikke benyttes til regnskab blive slettet. Lovpligtige oplysninger, som eksempelvis persondata tilknyttet fakturaer, gemmes fortsat efter gældende lovgivning.