Få kroppen med og styrk din procesledelse

2022-02-24

Vi har altid kroppen med os og dermed adgang til en strøm af vigtige informationer og et nyttigt redskab lige ved hånden. Hvis du er bevidst om din kropslige praksis, kan det bidrage til større forståelse og professionalisme i dit arbejde som underviser, facilitator eller proceskonsulent.


På en workshop for fem proceskonsulenter arbejdede vi med æstetiske læreprocesser. Formålet med workshoppen var at udforske den kropslige dimension i lærings- og udviklingsprocesser, opnå et sprog for disse og blive klogere på, hvordan vi hver især kan bringe kroppen ind i arbejdet som proceskonsulent. I workshoppen skulle deltagerne beskæftige sig med kropslige forandringer og undersøge, hvad der sker, når energien i rummet stiger eller falder, intensiveres eller drænes.

Arbejdet bygger på den teoretiske antagelse, at vores sanser responderer øjeblikkeligt på det, der foregår i omverdenen. Derfor er de en kilde til mange brugbare informationer om den situation, vi befinder os i. En væsentlig barriere for at kunne stille skarpt på disse kropsligt forankrede informationer er et ensidigt mentalt fokus og mangel på tid.

Læs mere i artiklen Få kroppen med og styrk din procesledelse og bliv inspireret til at få kroppen med i dit arbejde med med procesfacilitering, læringsforløb eller anden undervisning. 

I artiklen giver jeg blandt andet et tip, som du kan anvende næste gang du skal evaluere en proces, et forløb eller et møde.