Interoceptivitet i lederudvikling 

2022-06-28

Kroppen som supersensor

I forbindelse med mit kandidatspeciale har jeg undersøgt, hvordan aktiviteter baseret på kropsforankret læring kan integreres på Søværnet diplomuddannelse, der udgør det sidste år af kadetternes lederuddannelse. Det militære fællesskab er bygget op omkring et stærkt værdi- og regelsæt, som til stadighed synliggøres i måden, man omgås hinanden, klæder sig, taler og forholder sig til kroppen. Der stilles høje krav til fysisk formåen og udholdenhed og inddragelse af kroppen i undervisningen er oftest et spørgsmål om at sætte den under pres.

Download artiklen her

Vil du vide mere?

Hvis du vil læse mere om projektet bag eller downloade hele specialet, kan du det lige her