Sprogets betydning for kropsbevidsthed i ledelse

2021-06-01

Lyt med, når jeg gæster podcasten Med Kroppen som Øre, hvor jeg fortæller om den fraværende krop, den integrerede krop og den fremmede krop. Vores sproglige repræsentationer er med til at give kroppen i ledelse sin betydning.


Jeg snakker med Sofie Kempf fra Core Energy om sprogets betydning for kropsbevidsthed i ledelse. 

Samtalen tager udgangspunkt i et studieprojekt i forbindelse med min kandidat i læring og forandringsprocesser på Aalborg Universitet. Vi snakker blandt andet om, hvorfor det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan kroppen bliver omtalt, da det har betydning for måden, du forstår den og dig selv på.

Lyt med, hvis du vil!

Find podcasten MED KROPPEN SOM ØRE på iTunes, en podcast app og Spotify. 

Lyt på Spotify eller på Sofies Kempfs hjemmeside

Bagom podcasten 

I forbindelse med mit kandidatstudie i Læring og Forandringsprocesser ved Aalborg Universitet har jeg skrevet artiklen "Store hoveder og bittesmå kroppe - kropsforståelser i embodied leadership"

Pil Sally Bach, 2021

Abstract

Formålet med artiklen er at undersøge sproglige repræsentationer af kroppen i embodied leadership. Det empiriske materiale er tre episoder af podcastserien Med kroppen som øre. Mit formål med at lytte til episoderne er at få en forståelse for nogle af de kulturelle, diskursive praksisser, som eksisterer om kroppen i ledelse blandt ledere selv, og dermed gøre podcasten til genstand for et antropologisk studie. Med diskursanalysen som metode inddrager jeg Anne Klara Boms definition af diskurs, Stuart Halls forståelse af repræsentationer og Cathrine Hasses kulturforståelse. Selv blandt ledere, der arbejder med den kropslige dimension i ledelse, bliver kroppen fortsat italesat som underlig og er ikke af sig selv integreret i ledelsen. Artiklen bidrager med nye perspektiver på kropskulturen i embodied leadership og diskuterer, hvorvidt sproget fastholder en dualistisk repræsentation af krop og sind. Artiklen konkluderer, at der i podcastepisoderne optræder tre dominerende kropsforståelser hhv. Den fraværende krop, Den integrerede krop og Den fremmede krop. De sproglige repræsentationer er med til at give kroppen i ledelse sin betydning. Artiklen belyser, hvorledes sproget fastholder en ide om, at kroppen er adskilt fra det mentale, hvilket er med til at reproducerer en kartesiansk opfattelse af viden. 

Download artiklen herunder: